Menu

Phụ Kiện Chuyên CNC

  • Sắp xếp:
Vòi Phun Nước Làm Mát CNC

Vòi Phun Nước Làm Mát CNC

China

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Nước Thông Tắc Củ Đục 500ML

Nước Thông Tắc Củ Đục 500ML

350.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Car Stuidio V8

Car Stuidio V8

China

4.600.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ Điều Khiển USBmach3 DDMACH3 CNC

Bộ Điều Khiển USBmach3 DDMACH3 CNC

China

390.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ Điều Khiển USB Mach3 CNC USB8727T4

Bộ Điều Khiển USB Mach3 CNC USB8727T4

China

5.899.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Collet ER25

Collet ER25

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Máy Hút Chân Không VALUE 3.0 CFM

Máy Hút Chân Không VALUE 3.0 CFM

1.780.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Tay Cầm Điều Khiển CNC

Tay Cầm Điều Khiển CNC

1.700.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Bộ Điều Khiển CNC DDCSV 3.1

Bộ Điều Khiển CNC DDCSV 3.1

China

6.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Collet ER32

Collet ER32

China

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Nguồn Xuyến CNC

Nguồn Xuyến CNC

OEM

1.055.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Jack Cắm 4P Cho Spindle 1.5KW-2.2KW

Jack Cắm 4P Cho Spindle 1.5KW-2.2KW

OEM

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ống Hút Bụi CNC

Ống Hút Bụi CNC

OEM

100.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Gá Đỡ Kẹp NBT30

Gá Đỡ Kẹp NBT30

OEM

125.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Máy Hút Bụi CNC Jieba 30L

Máy Hút Bụi CNC Jieba 30L

Jieba

2.120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Áo COLLET Spindle

Áo COLLET Spindle

80.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Bộ Xoay Dao ATC 12 ISO30

Bộ Xoay Dao ATC 12 ISO30

China

15.000.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bánh Xe Đỡ Phôi Cấp Liệu CNC

Bánh Xe Đỡ Phôi Cấp Liệu CNC

China

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Decal máy CNC

Decal máy CNC

China

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Đầu Kẹp SL20-TER16

Đầu Kẹp SL20-TER16

China

520.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Collet Mũi Taro GT12/TC312

Collet Mũi Taro GT12/TC312

China

380.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cổ Hút Bụi Cho Spindle Gió

Cổ Hút Bụi Cho Spindle Gió

China

330.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng