Menu

Khuếch Đại Tín Hiệu

  • Sắp xếp:
Combo MAX6675

Combo MAX6675

OEM

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Cân Nặng Loadcell HX711

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Cân Nặng Loadcell HX711

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Max6675

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Max6675

OEM

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Khuếch Đại Tín Hiệu MAX31855

Module Khuếch Đại Tín Hiệu MAX31855

110.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng