Menu

Mạch Tăng Giảm Áp

  • Sắp xếp:
Mạch Hạ Áp DC Từ  XL7015

Mạch Hạ Áp DC Từ XL7015

40.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Tăng Áp 250W

Mạch Tăng Áp 250W

China

95.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 100W 10-90V 6A

Mạch Giảm Áp 100W 10-90V 6A

OEM

220.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp DC 160W 8A

Mạch Giảm Áp DC 160W 8A

OEM

140.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Tăng Áp 160W 10A

Mạch Tăng Áp 160W 10A

OEM

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp AC 10000W

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp AC 10000W

OEM

250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp 0V ~ 220VAC 10000W

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp 0V ~ 220VAC 10000W

OEM

205.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Dimmer AC 150W DIY

Mạch Dimmer AC 150W DIY

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Tăng Áp DC-DC MT3608 2A

Mạch Tăng Áp DC-DC MT3608 2A

15.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp 10A 300W Có Hiển Thị Led 7 Đoạn

Mạch Giảm Áp 10A 300W Có Hiển Thị Led 7 Đoạn

OEM

190.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 20A Có Chỉnh Dòng

Mạch Giảm Áp 20A Có Chỉnh Dòng

145.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Tăng Áp XL6009 Hiển Thị LED

Mạch Tăng Áp XL6009 Hiển Thị LED

55.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Tăng Áp DC 1200W

Mạch Tăng Áp DC 1200W

230.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 8A XL4016E1

Mạch Giảm Áp 8A XL4016E1

70.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Nguồn Xung Hạ Áp 220VAC-5VDC 600mA

Nguồn Xung Hạ Áp 220VAC-5VDC 600mA

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Hạ Áp 220V-110VAC IC Đôi 3000W

Mạch Hạ Áp 220V-110VAC IC Đôi 3000W

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ổ Cắm Điện Điều Chỉnh Điện Áp 0-220VAC 4000W

Ổ Cắm Điện Điều Chỉnh Điện Áp 0-220VAC 4000W

330.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nguồn Cho TestBoard 5V 3.3V

Mạch Nguồn Cho TestBoard 5V 3.3V

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Tăng Áp 600W

Mạch Tăng Áp 600W

225.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển Nguồn Đơn Thành Nguồn Đôi

Mạch Chuyển Nguồn Đơn Thành Nguồn Đôi

185.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển Nguồn Đơn Thành Nguồn Đôi

Mạch Chuyển Nguồn Đơn Thành Nguồn Đôi

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển Nguồn Đôi 3.5V-6V Sang ± 12V

Mạch Chuyển Nguồn Đôi 3.5V-6V Sang ± 12V

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng