Menu

ESP8266 Shields Phụ Kiện

  • Sắp xếp:
Module DC Power Shield V1.0 WEMOS D1

Module DC Power Shield V1.0 WEMOS D1

China

44.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Buzzer Shield V1.0 WEMOS D1

Module Buzzer Shield V1.0 WEMOS D1

China

44.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini ProtoBoard Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini ProtoBoard Shield

China

11.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

NodeMCU Lua D1 Mini Relay Shield

NodeMCU Lua D1 Mini Relay Shield

China

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 1 Button Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 1 Button Shield

China

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini BMP180 Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini BMP180 Shield

China

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Điều Khiển Led ESP8266-01

Module Điều Khiển Led ESP8266-01

China

15.500₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini DHT11 Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini DHT11 Shield

China

36.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module WiFi ESP8266 12E/12F

Module WiFi ESP8266 12E/12F

China

60.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Board Mở Rộng NodeMCU Mini D1

Board Mở Rộng NodeMCU Mini D1

China

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Relay Adapter ESP8266 ESP-01 ESP-01S

Mạch Relay Adapter ESP8266 ESP-01 ESP-01S

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đế Ra Chân Cho NodeMCU

Đế Ra Chân Cho NodeMCU

Taiwan

32.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266-07/12 Adapter

ESP8266-07/12 Adapter

4.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng