Menu

Mạch Arduino

  • Sắp xếp:
Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

China

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Sensor Shield Mega 2560 (Arduino Compatible)

Mạch Sensor Shield Mega 2560 (Arduino Compatible)

China

48.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PLC Arduino 2560 công nghiệp 16 IN 12 OUT 4AD RS485

PLC Arduino 2560 công nghiệp 16 IN 12 OUT 4AD RS485

China

1.700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Nano 485

Arduino Nano 485

China

300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Vi Điều Khiển Mini Micro ATTINY85

Module Vi Điều Khiển Mini Micro ATTINY85

China

40.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 8%
Kit Arrduino Uno WiFi R3 ATmega328P+ESP8266

Kit Arrduino Uno WiFi R3 ATmega328P+ESP8266

230.000₫ 250.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Uno R3 (New Version)

Arduino Uno R3 (New Version)

210.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino LilyPad Tiny CJMCU

Arduino LilyPad Tiny CJMCU

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Uno SMD Micro USB

Arduino Uno SMD Micro USB

Taiwan

130.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 20%
Arduino Uno R3( kèm cáp)

Arduino Uno R3( kèm cáp)

Taiwan

199.000₫ 250.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Due

Arduino Due

Taiwan

465.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Mega 2560 R3 Without logo

Arduino Mega 2560 R3 Without logo

350.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Giảm 31%
Arduino Leonardo

Arduino Leonardo

Taiwan

125.000₫ 180.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Nano R3 V3.0 ATmega328P (Không kèm dây cáp USB)

Arduino Nano R3 V3.0 ATmega328P (Không kèm dây cáp USB)

110.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Mini v3 - 5V

Arduino Pro Mini v3 - 5V

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Yun

Arduino Yun

Taiwan

2.600.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Micro

Arduino Pro Micro

125.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino CCduino Uno SMD R3

Arduino CCduino Uno SMD R3

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Mini 3.3V/ 8MHZ

Arduino Pro Mini 3.3V/ 8MHZ

90.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng