Menu

Cảm Biến Khoảng Cách - Vị Trí

  • Sắp xếp:
Giảm 24%
Cảm Biến Hồng Ngoại Phát Hiện Vật Cản (Dò Line 4 Kênh)
Cảm Biến Hồng Ngoại Phát Hiện Vật Cản D80NK

Cảm Biến Hồng Ngoại Phát Hiện Vật Cản D80NK

OEM

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Kim Loại Tiệm Cận FOTEK PL-05N NPN

Cảm Biến Kim Loại Tiệm Cận FOTEK PL-05N NPN

OEM

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Siêu Âm CW-0006

Cảm Biến Siêu Âm CW-0006

40.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Siêu Âm HC-SR04

Cảm Biến Siêu Âm HC-SR04

OEM

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Siêu Âm SRF05

Cảm Biến Siêu Âm SRF05

OEM

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Tiệm cận FR12-4DP AotoRo

Cảm Biến Tiệm cận FR12-4DP AotoRo

OEM

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Tiệm Cận Kim Loại LJ12A3-2-Z/BY

Cảm Biến Tiệm Cận Kim Loại LJ12A3-2-Z/BY

70.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Tiệm Cận Kim Loại LJ18A3-Z/BX-8mm-PNP

Cảm Biến Tiệm Cận Kim Loại LJ18A3-Z/BX-8mm-PNP

OEM

130.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Tiệm Cận LJ12A3-4-Z/BX NPN

Cảm Biến Tiệm Cận LJ12A3-4-Z/BX NPN

OEM

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Tiệm Cận SN04-N

Cảm Biến Tiệm Cận SN04-N

OEM

49.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Tốc Độ Động Cơ 5mm

Cảm Biến Tốc Độ Động Cơ 5mm

OEM

12.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Vật Cản E3F-DS30C4 30CM NPN

Cảm Biến Vật Cản E3F-DS30C4 30CM NPN

OEM

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Vật Cản Radar RCWL- 0516

Cảm Biến Vật Cản Radar RCWL- 0516

OEM

18.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Encoder AB 360 Xung 5-24V

Encoder AB 360 Xung 5-24V

OEM

260.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360 Xung

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360 Xung

China

500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng