Menu

Cảm Biến Môi Trường

  • Sắp xếp:
Cảm Biến Bụi SHARP

Cảm Biến Bụi SHARP

OEM

120.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Chất Lỏng Không Tiếp Xúc Đầu Chữ T

Cảm Biến Chất Lỏng Không Tiếp Xúc Đầu Chữ T

145.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Chất Lỏng Phao Điện Từ

Cảm Biến Chất Lỏng Phao Điện Từ

China

28.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Chất Lượng Không Khí MQ-135

Cảm Biến Chất Lượng Không Khí MQ-135

OEM

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Đo Nhịp Tim AD8232

Cảm Biến Đo Nhịp Tim AD8232

125.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí CO GAS MQ7

Cảm Biến Khí CO GAS MQ7

OEM

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí CO MQ9

Cảm Biến Khí CO MQ9

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí Gas MQ-3

Cảm Biến Khí Gas MQ-3

OEM

33.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí Gas MQ2

Cảm Biến Khí Gas MQ2

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Lửa

Cảm Biến Lửa

10.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Mực Nước Không Tiếp Xúc XKC-Y25-V

Cảm Biến Mực Nước Không Tiếp Xúc XKC-Y25-V

165.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay AS608

Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay AS608

China

280.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay R305

Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay R305

550.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhịp Tim

Cảm Biến Nhịp Tim

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Nồng Độ Cồn MQ-3

Cảm Biến Nồng Độ Cồn MQ-3

China

45.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nước Mưa

Cảm Biến Nước Mưa

OEM

14.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Vân Tay STM32F205 TFS-D400

Cảm Biến Vân Tay STM32F205 TFS-D400

610.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Cảm Biến Khí Gas LPG Khí Than MQ-5

Mạch Cảm Biến Khí Gas LPG Khí Than MQ-5

28.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Gas MQ-6

Mạch Cảm Biến Khí Gas MQ-6

OEM

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Hydro MQ-8

Mạch Cảm Biến Khí Hydro MQ-8

OEM

31.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Metan MQ-4

Mạch Cảm Biến Khí Metan MQ-4

23.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Cảm Biến Màu GY-33 TCS34725

Module Cảm Biến Màu GY-33 TCS34725

110.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng