Menu

Giao Tiếp Chuyển Đổi

  • Sắp xếp:
1080P HDMI Male to VGA Female Adapter

1080P HDMI Male to VGA Female Adapter

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh Qua Analog

Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh Qua Analog

China

55.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Dòng Điện Điện Áp DC INA219

Cảm Biến Dòng Điện Điện Áp DC INA219

OEM

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Lưu Lượng Nước Hall B5

Cảm Biến Lưu Lượng Nước Hall B5

China

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 33%
I2C Adapter Cho LCD 1602 1604

I2C Adapter Cho LCD 1602 1604

20.000₫ 30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển  RS232 Sang RS485

Mạch Chuyển RS232 Sang RS485

90.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển Đổi Cổng USB

Mạch Chuyển Đổi Cổng USB

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển Giao Tiếp CAN MCP2515 - MSP0509

Mạch Chuyển Giao Tiếp CAN MCP2515 - MSP0509

China

55.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển RFID RC522 Sang TTL RC522-CV-TTL

Mạch Chuyển RFID RC522 Sang TTL RC522-CV-TTL

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển RS232 Sang TTL

Mạch Chuyển RS232 Sang TTL

24.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển TTL Sang RS485

Mạch Chuyển TTL Sang RS485

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển USB 2.0 Sang RS485

Mạch Chuyển USB 2.0 Sang RS485

OEM

39.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển USB Sang TTL Converter PL2303HX

Mạch Chuyển USB Sang TTL Converter PL2303HX

OEM

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển USB Sang TTL UART CH340

Mạch Chuyển USB Sang TTL UART CH340

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Ra Chân Cho Cổng Mini USB

Mạch Ra Chân Cho Cổng Mini USB

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Ra Chân Cho USB Đực

Mạch Ra Chân Cho USB Đực

8.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Ra Chân Cổng USB 3.0 Cái

Mạch Ra Chân Cổng USB 3.0 Cái

7.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Ra Chân Micro Usb

Mạch Ra Chân Micro Usb

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng