Menu

IC Bán Dẫn Các Loại

  • Sắp xếp:
IC Atemel ATSAM3X8E

IC Atemel ATSAM3X8E

China

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 3.3V KB33

IC Ổn Áp 3.3V KB33

4.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PL2303HX - USB To RS232 Chip

PL2303HX - USB To RS232 Chip

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

CH340T SSOP20 - USB To Serial Chip

CH340T SSOP20 - USB To Serial Chip

16.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 3.3V 7133 - 1

IC Ổn Áp 3.3V 7133 - 1

3.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA 1280 16AU

ATMEGA 1280 16AU

130.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PIC16F887 SMD

PIC16F887 SMD

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PIC16F877A SMD

PIC16F877A SMD

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA8A SMD

ATMEGA8A SMD

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA328P SMD

ATMEGA328P SMD

90.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Chip RTC DS3231N

Chip RTC DS3231N

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA2560 - 16AU

ATMEGA2560 - 16AU

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC CD4017BE

IC CD4017BE

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 78xx

IC Ổn Áp 78xx

6.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 79xx

IC Ổn Áp 79xx

OEM

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

IC PT2272 - M4

IC PT2272 - M4

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

IC ULN2003

IC ULN2003

6.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

AT89S52

AT89S52

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Chip Chuyển Đổi Điện Áp 24V Sang 5V Lambda

Chip Chuyển Đổi Điện Áp 24V Sang 5V Lambda

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ATmega32A-PU

ATmega32A-PU

70.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATmega328 (Đã có Bootloader)

ATmega328 (Đã có Bootloader)

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Vi Điều Khiển ATMEGA328

Vi Điều Khiển ATMEGA328

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATmega8A-PU

ATmega8A-PU

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATmega8A-PU (Đã Có Bootloader)

ATmega8A-PU (Đã Có Bootloader)

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng