Menu

Linh Kiện Bán Dẫn-

  • Sắp xếp:
Nam Châm Điện 12V 1800N SY-L180AQ

Nam Châm Điện 12V 1800N SY-L180AQ

OEM

275.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

MCB LS BKN 1Pha

MCB LS BKN 1Pha

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Nút Nhấn Giữ 4 Chân  Nhiều Kích Thước

Nút Nhấn Giữ 4 Chân Nhiều Kích Thước

China

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Biến Trở Vi Bước 50K Mexico

Biến Trở Vi Bước 50K Mexico

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Led Đơn Siêu Sáng 10MM

Led Đơn Siêu Sáng 10MM

2.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Đèn Báo 8mm

Đèn Báo 8mm

OEM

10.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

TRANSISTOR A1013 10 Con/bịch

TRANSISTOR A1013 10 Con/bịch

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Thanh 8 Led RGB WS2812

Thanh 8 Led RGB WS2812

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 3.3V KB33

IC Ổn Áp 3.3V KB33

4.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PL2303HX - USB To RS232 Chip

PL2303HX - USB To RS232 Chip

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

CH340T SSOP20 - USB To Serial Chip

CH340T SSOP20 - USB To Serial Chip

16.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 3.3V 7133 - 1

IC Ổn Áp 3.3V 7133 - 1

3.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA 1280 16AU

ATMEGA 1280 16AU

130.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PIC16F887 SMD

PIC16F887 SMD

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PIC16F877A SMD

PIC16F877A SMD

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA8A SMD

ATMEGA8A SMD

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA328P SMD

ATMEGA328P SMD

90.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Chip RTC DS3231N

Chip RTC DS3231N

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ATMEGA2560 - 16AU

ATMEGA2560 - 16AU

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Led Luxeon Siêu Sáng

Led Luxeon Siêu Sáng

6.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC CD4017BE

IC CD4017BE

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 78xx

IC Ổn Áp 78xx

6.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Ổn Áp 79xx

IC Ổn Áp 79xx

OEM

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng